GDPR

GDPR – (PUL) - Dataskyddsförordningen

- 2019-05-28 Redigerat med åtgärd
- 2022-11-28 Genomgånget utan åtgärd.

Till:
För medlemmar i Bouleföreningen Lillens Vänner
Vad:
GDPR-dataskyddsförordningen - medlems avtal för Bouleföreningen Lillens Vänner.

Vad vi gör:
Vi behöver några personuppgifter av dig för att kunna administrera ett medlemskap i vår förening. Vi behöver personnummer för att registrera dig samt telefonnummer och e-post för att kunna kommunicera med dig. Din folkbokföringsadress hämtas automatiskt när vi registrerar dig med ditt personnummer i det register som Idrott Online tillhandahåller. (Riksidrotts Förbundet)

Vi för ingen registrering av följande:

  • Sexuell läggning
  • Medlemskap i fackförening
  • Härkomst
  • Hälsoinformation (allergier, funktionsnedsättning m.m.).
  • Politisk uppfattning.

Foto/fotografering
I samband med olika arrangemang inom klubben kan fotografering förekomma och bilder kan läggas upp på föreningens hemsida eller Facebooksida. Vid varje tillfälle som fotografering förekommer vid olika sammankomster får du själv säkerställa med fotografen att du inte vill vara med på bilder.

E-post / Tfn.nr
För information om klubbens olika arrangemang kommer vi att meddela dig, i första hand via e-post, kommande aktiviteter och händelser. För dig som inte har e-post kommer vi att skicka SMS där vi kort berättar vad som är på gång. På föreningens anslagstavla på Äpplegården finns också senaste info om kommande händelser.
Föreningen kan komma att lämna ut telefonnummer eller e-postadress till medlemmar som vill komma i kontakt med dig, funktionärer i annan förening som har anknytning till vår sport boule, i avsikt att de vill komma i kontakt med dig/er gällande just boule.

Vilka får tillgång till din information (tredje part):
Vi registrerar dina uppgifter i vårt medlemssystem på Idrott Online som tillhör Riksidrottsförbundet.

Endast personer med en ledarfunktion, samt du själv om du begär egen inloggning, har tillgång till dina uppgifter.
Du kan närsomhelst begära personlig inloggning till din profil på Idrott Online och se vilka uppgifter vi har samlat in om dig och även ändra i din egen profils information.

Giltighetstid:
Detta avtal gäller så länge du är medlem i föreningen.
Om du utträder ur föreningen så kommer vi ha kvar dina uppgifter i ca 6 mån och därefter

raderas dom.

Om medlem avlider raderas personens data automatiskt efter en tid.

Rätten att bli glömd / få sina uppgifter raderade:

Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade. För att begära detta så skickar du ett

mail till lillensvanner@gmail.com eller ringer 070-172 55 10

Godkännande av detta avtal.

Om vi inte hör något från dig så tolkar vi det som att du godkänner vår behandling av dina uppgifter så länge du är medlem i klubben.

Om du inte godkänner så vänligen kontakta GDPR ansvarig Bernt Bankemo på tfn 070-172 55 10 eller skicka ett meddelande på lillensvanner@gmail.com där du framför dina önskemål.

Styrelsen för LVÄ tittar fortlöpande på förbättringar i vår GDPR policy och detta dokument kan komma att uppdateras.

GDPR ansvarig för bouleföreningen Lillens Vänner

Bernt Bankemo

Kontakt:
Bernt Bankemo på tfn 070-172 55 10 eller skicka ett meddelande på lillensvanner@gmail.com

Hämta innehållet som pdf. fil här.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.